Γνωστική Περιοχή:Άλγεβρας & Γεωμετρίας
Εξάμηνο:5ο
Κωδικός: 52201
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 4Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :5
Ιστοσελίδα Eclass:
Διδάσκοντες Μαθήματος:Γεώργιος Καπετανάκης
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.