Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα
Πτυχίο:Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Διδακτορικό:Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Tίτλος διδακτορικής διατριβής: Πολυώνυμα ειδικής μορφής πάνω από πεπερασμένα σώματα.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:Πεπερασμένα Σώματα και οι εφαρμογές τους στη θεωρία Πολυωνύμων και Κωδίκων.
Γραφείο:219, 2ος όροφος, κτήριο Β
Ώρες Γραφείου:Πέμπτη 10.00-11.00
Τηλέφωνο:22310 60164
E-mail: kapetanakis@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα:http://gkapet.users.uth.gr