Γνωστική Περιοχή:Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων
Εξάμηνο:Χειμερινό/ Εαρινό
Κωδικός: 72000
Τύπος Μαθήματος:Επιλογής
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 0Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :4
Σελίδα Μαθήματος:
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Βασίλειος Ζαρίκας
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ