Το Τμήμα Μαθηματικών, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.