Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, που διανύουν μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών από το πρώτο χρειάζεται να υποβάλουν δήλωση των μαθημάτων, που θα παρακολουθήσουν και θα έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε αυτά, η οποία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με είσοδο στην Ηλεκτρονική Γραμματεία

Η δήλωση των μαθημάτων  αποτελεί και την εγγραφή τους στο εξάμηνο.