Κάθε ακαδημαϊκό έτος το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εκδίδει υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όσων δικαιούνται μετεγγραφή σε άλλο τμήμα των ΑΕΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου και του Τμήματος Μαθηματικών.

Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις με τις Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών:

Δείτε την Υπουργική απόφαση εδώ.

Δείτε την Υπουργική απόφαση εδώ.

Δείτε την Υπουργική απόφαση εδώ.