Το τμήμα Μαθηματικών καλωσορίζει και συγχαίρει για την επιτυχία τις πρωτοετείς φοιτήτριες και τους πρωτοετείς φοιτητές. Η επιτυχία σας είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας και κόπων, την αξία των οποίων αναγνωρίζουμε καθώς αποτελούν αδιαμφισβήτητο εχέγγυο για την περαιτέρω ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σας. Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο σηματοδοτεί το τέλος ενός σταδίου ζωής και την αρχή ενός νέου, γεμάτου προκλήσεις και πλούσιου σε εμπειρίες, δοκιμασίες και επιβραβεύσεις. Από την πλευρά μας θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το ακαδημαϊκό περιβάλλον του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να δημιουργεί τις προϋποθέσεις, που θα σας επιτρέψουν να αναδειχθείτε σε άριστους επιστήμονες και ωφέλιμους ανθρώπους για την κοινωνία.

Σας ευχόμαστε καλή αρχή στη νέα σας ακαδημαϊκή ζωή.

Οι εγγραφές πρωτοετών γίνονται ηλεκτρονικά με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριο) μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Η διαδικασία, η αίτηση και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων για την εγγραφή αναρτώνται με ανακοινώσεις στο Υπουργείο.

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών ολοκληρώνεται με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Για την ταυτοποίηση οι πρωτοετείς πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

    • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
    • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μη επικυρωμένη)
    • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ φοιτητή
    • Mία (1) φωτογραφία
    • Απολυτήριο λυκείου (μη επικυρωμένη φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό γέννησης  (μόνο για τους άρρενες φοιτητές, όπου να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου αρρένων)

Οι ημερομηνίες της προσκόμισης των δικαιολογητικών αναρτώνται στις ανακοινώσεις της  Γραμματείας του Τμήματος.

Πλήρης οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Μαθηματικών βρίσκεται εδώ.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες για τα πρώτα βήματα της οργάνωσης της φοιτητικής ζωής των φοιτητριών και των φοιτητών, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.