Η πόλη της Λαμίας έχει ανταπόκριση με τον Ο.Σ.Ε. μέσω του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιανοκλαδίου και του τοπικού Σ.Σ. που βρίσκεται μέσα στην πόλη, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Με μικρή χρηματική επιβάρυνση ο Ο.Σ.Ε. αναλαμβάνει να μεταφέρει τους επιβάτες του από το πρακτορείο της Λαμίας στο Σ.Σ. του Λιανοκλαδίου.

Η έκδοση εισιτηρίων γίνεται από τον τοπικό Σ.Σ. στη Λαμία, από το Σ.Σ. του Λιανοκλαδίου ή ηλεκτρονικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: