Στόχος του Οδηγού Σπουδών είναι να παρέχει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, στον Κανονισμό Σπουδών του τμήματος Μαθηματικών και στις παρεχόμενες Υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Επιπρόσθετα, ο Οδηγός Σπουδών απευθύνεται

  • σε μαθητές-υποψήφιους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τις γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν με τη φοίτησή τους στο τμήμα Μαθηματικών, και
  • σε επιστήμονες άλλων κλάδων, που μέσω του Προγράμματος  Προπτυχιακών Σπουδών, να αναγνωρίσουν και ενδεχομένως να αξιοποιήσουν σημεία επαφής και συνεργασίας με το Τμήμα.

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών εδώ.

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών εδώ.

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών εδώ.

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών εδώ.