Οι προπτυχιακές φοιτήτριες και προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να διδαχθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μαθήματα Πληροφορικής και λογισμικών πακέτων, που θα τους προσδίδουν ψηφιακές δεξιότητες, ώστε ως πτυχιούχοι να δύνανται να αποκτήσουν την αντίστοιχη βεβαίωση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Τα μαθήματα τα οποία προσδίδουν ψηφιακές δεξιότητες στον πτυχιούχο του τμήματος Μαθηματικών είναι μαθήματα που το περιεχόμενο τους περικλείει είτε θεωρία Πληροφορικής, Προγραμματισμού, Αλγορίθμων και Υπολογισμού, είτε υλοποιεί τη θεωρητική γνώση μέσα από τη χρήση λογισμικών πακέτων για την επίλυση προβλημάτων των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών και της Στατιστικής. Σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση ο χειρισμός των Η/Υ είτε μέσω της επεξεργασίας κειμένων και υπολογιστικών φύλλων είτε μέσω του διαδικτύου είναι δεδομένος. Η επιτυχής παρακολούθηση επτά (7) εξαμηνιαίων μαθημάτων Υποχρεωτικών και Επιλογής από τον ακόλουθο πίνακα διαβεβαιώνει ότι ο πτυχιούχος έχει αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες και είναι ικανός να χειρίζεται τους Η/Υ και να χρησιμοποιεί εργαλεία Πληροφορικής ή/και λογισμικά πακέτα.

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣΘΑΕECTSΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
11403Προγραμματισμός I3261ο
31403Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις3263ο
41403Αριθμητική Ανάλυση 4274ο
51304Στατιστική I4165ο
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3 από τα 15)
22401Προγραμματισμός IΙ3152ο
32401Διακριτά Μαθηματικά453ο
42601Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2254ο
52401Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα3155ο
52402Βιοπληροφορική Ι (*)3155ο
52404Θεωρία Υπολογισμού (*)355ο
62406Θεωρία Προσέγγισης456ο
62401Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (*)356ο
62403Βιοπληροφορική ΙΙ (*)3156ο
72203Θεωρία Πολυωνύμων-Υπολογιστική Άλγεβρα457ο
72305Στατιστικά Πακέτα2257ο
72406Τεχνητή Νοημοσύνη (*)357ο
82306Πολυμεταβλητή Στατιστική3158ο
82401Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων3158ο
82402Θεωρία Ελέγχου458ο

(*)Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σ.Θ.Ε.

 

Η σχετική απόφαση λήφθηκε στη 29η/11-03-2021 συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του τμήματος Μαθηματικών και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 251η/26-04-2021 συνεδρίασή της.