Γνωστική Περιοχή:Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Εξάμηνο:1ο
Κωδικός: 11403
Τύπος Μαθήματος:Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 3Άσκηση: 0Εργαστήριο: 2
ECTS :6
Ιστοσελίδα Eclass:Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε εδώ
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.