Ανακοίνωση για το συνέδριο ” Frontiers of the Calculus of Variations: A celebration of the mathematics of Gianni Dal Maso”

Σας ενμερώνουμε για το συνέδριο

Frontiers of the Calculus of Variations: A celebration of the mathematics of Gianni Dal Maso
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο https://frontierscv.com/