Γνωστική Περιοχή:Ξένης Γλώσσας
Εξάμηνο:2ο
Κωδικός: 21702
Τύπος Μαθήματος:Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 3Άσκηση: 0Εργαστήριο: 0
ECTS :4
Ιστοσελίδα Eclass:Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε εδώ.
Διδάσκοντες Μαθήματος:Μπατσίλα Μαριάνθη.
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ