Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική της Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος, Κλιματολογία, Μετεωρολογία
Πτυχίο:Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό:Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Συμβολή στη μελέτη της μεταβολής του Τροποσφαιρικού Όζοντος στην Ευρώπη» (Προσομοίωση της χωρικής κατανομής του επιφανειακού όζοντος με παρεμβολή Krige σε σημειακές παρατηρήσεις).
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:Φυσική, Φυσική Ατμόσφαιρας & Περιβάλλοντος, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Κλιματική Αλλαγή, Διδακτική των Θετικών Επιστημών, Αστρονομία /Αστροφυσική
Γραφείο:220, 2ος όροφος, κτήριο Β
Ώρες Γραφείου:Τρίτη 09:00-10:00 & Πέμπτη 13:00-14:00
E-mail: dangelis@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: