Θεματική περιοχή διδακτορικής διατριβής:Εξισώσεις Υδροδυναμικής ως μακροσκοπικό όριο Χαμιλτονιανών Συστημάτων
Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Καραχάλιος
Χρονική διάρκεια έρευνας:06-10-2022
E-mail:edimitrakakos@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα :
Βιογραφικό: