Θεματική περιοχή διδακτορικής διατριβής:«Κυματική διάδοση σε συνεχή και διακριτά μέσα»
Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Καραχάλιος
Χρονική διάρκεια έρευνας:19-05-2021 έως σήμερα
E-mail:chrisdavas@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα :
Βιογραφικό: