Θεματική περιοχή διδακτορικής διατριβής:Αστροφυσική και Κοσμολογία με χρήση μεθόδων Βαθιάς
Μηχανικής Μάθησης
Επιβλέπων Καθηγητής:Σπυρίδων Γεωργακόπουλος
Χρονική διάρκεια έρευνας:06-10-2022
E-mail:psakellariou@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα :
Βιογραφικό: