Θεματική περιοχή διδακτορικής διατριβής:Hypercyclic Operators and related topics
Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Τσιρίβας
Χρονική διάρκεια έρευνας:17-04-2024
E-mail:@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα :
Βιογραφικό: