Θεματική περιοχή διδακτορικής διατριβής:«Μη- Γραμμικές- Διαφορικές Εξισώσεις Πλέγματος»
Επιβλέπων Καθηγητής:Νικόλαος Καραχάλιος
Χρονική διάρκεια έρευνας:19-05-2021 έως σήμερα
E-mail:xados@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα :
Βιογραφικό: