Γνωστική Περιοχή:Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Εξάμηνο:6ο
Κωδικός: 61403
Τύπος Μαθήματος:Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας:Θεωρία: 4Άσκηση: 2Εργαστήριο: 0
ECTS :7
Ιστοσελίδα Eclass:Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε εδώ.
Περίγραμμα μαθήματος:Για να δείτε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο πατήστε εδώ.