ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024 – 2025 ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Σας ενημερώνουμε για την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024 – 2025 ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.