Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο για Προγράμματα Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών Σπουδών

H PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες ∆ασκάλους μας» στη μνήμη διαπρεπών καθηγητών της Oμογένειας. 1. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης» 2. Υποτροφία «∆ημήτρης Παντελάρας» 3. Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή» Οι υποτροφίες είναι ετήσιες – μέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη – και περιλαμβάνουν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόμενο εφόσον...

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας υποτροφίας από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Φίλωνος Βασιλείου

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, για μεταπτυχιακή εκπαίδευση (επιπέδου Master), με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Φίλωνος Βασιλείου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο